Tak dla bezpieczeństwa kobiet. Chcemy pełnej realizacji Konwencji Stambulskiej!

Podpisy pod petycją zbiera fundacja Feminoteka. Podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.


KONWENCJA STAMBULSKA

Przyjmując w 2015 roku Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, szerzej znaną jako KONWENCJA STAMBULSKA, polskie władze zobowiązały się do przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Dzięki jej ratyfikacji:

 • gwałt zaczął być w Polsce ścigany z urzędu
 • osoby po gwałcie przesłuchiwane są tylko raz w specjalnych, przyjaznych pokojach w obecności psychologa
 • opracowano policyjne procedury pomocy osobom, które doznały przemocy seksualnej
 • możliwym stało się natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary
 • uruchomiony został całodobowy, ogólnopolski, finansowany przez państwo telefon dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Skala przemocy wobec kobiet jest w Polsce ogromna. A systemowi pomocy i wsparcia nadal bardzo daleko do ideału, choć jest nieco lepszy niż przed ratyfikacją Konwencji.

Jednak wciąż wiele postanowień Konwencji nie zostało wprowadzonych!

Nie możemy dłużej czekać na realizację należnych nam praw. Podpisz apel fundacji Feminoteka o pełną realizację postanowień Konwencji.

Dowiedz się więcej na temat Konwencji i zobowiązań jakie Polska przyjęła na siebie wraz z jej ratyfikacją.


FEMINOTEKA

Od 15 lat wspiera kobiety doświadczające przemocy. Udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, prowadzi grupy wsparcia i specjalną jogę dla kobiet z PTSD. Organizuje warsztaty, debaty i akcje na temat przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Koordynuje w Polsce taneczną akcję przeciwko przemocy One Billion Rising/ Nazywam się Miliard. Jest także koordynatorką Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Dowiedz się więcej o Fundacji Feminoteka

femino

Do polskich Parlamentarzystek i Parlamentarzystów

W 2015 roku Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (KONWENCJA STAMBULSKA). Mimo że od przyjęcia przez polskie władze wynikających z niej zobowiązań minęło już ponad pięć lat i wciąż nie wszystkie jej postanowienia zostały wprowadzone do krajowego prawa, coraz częściej pojawiają się głosy, by Konwencję wypowiedzieć.

Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

KONWENCJA STAMBULSKA jest wyjątkowym aktem prawnym. Uważana jest za złoty standard międzynarodowych aktów prawnych, ponieważ zbiera doświadczenia i dobre praktyki na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z całego świata.

Inspiruje do działania. Jest motorem zmian w reagowaniu na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Gdyby nie Konwencja w Polsce nie doszłoby do ważnych i wyczekiwanych zmian, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa tysiącom kobiet i dziewcząt w naszym kraju. Dzięki niej zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nie jest jedynie kwestią dobrej woli państwa, lecz obowiązkiem prawnym.

Zamiast zastanawiać się nad wypowiedzeniem Konwencji, domagamy się, by Polska wprowadziła kolejne niezbędne zmiany!

Miliony kobiet w Polsce nadal czekają m.in. na:

 • utworzenie łatwodostępnych wyspecjalizowanych ośrodków świadczących pomoc dla osób po przemocy seksualnej,
 • zmianę definicji gwałtu, tak by opierała się na braku świadomej i dobrowolnej zgody osoby doświadczającej przemocy,
 • wprowadzenie do kodeksu karnego zapisów o molestowaniu seksualnym,
 • ściganie przez polskie prawo przemocy ekonomicznej,
 • wprowadzenie do programów nauczania materiałów dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom, wzajemnego szacunku i rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez użycia przemocy,
 • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji i służb, do których trafiają sprawy o przemoc.

Polska musi wprowadzić do swojego prawa wszystkie instrumenty aktywnego zwalczania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, do których przyjęcia zobowiązała się ratyfikując Konwencję Stambulską.

Dlatego domagamy się szybkiego wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa zapisów dotyczących przemocy wobec kobiet i sposobów jej przeciwdziałania, które będą zgodne z przyjętymi przez nasz kraj zobowiązaniami międzynarodowymi.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Poproś swoich znajomych o wsparcie.

PRAWA KOBIET SĄ W POLSCE ZAGROŻONE

Nasze dalsze działanie na rzecz równości płci i wsparcie dla osób z doświadczeniem przemocy nie będzie możliwe bez Twojego wsparcia.