Tak dla bezpieczeństwa kobiet. Chcemy pełnej realizacji Konwencji Stambulskiej!

Podpisy pod petycją zbiera fundacja Feminoteka. Podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski,
organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland,
która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

Głównym celem Antyprzemocowej Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

Antyprzemocowa
Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej
Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One
Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland
,
która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

Głównym celem
Antyprzemocowej Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji
kobiet w obszarze przemocy poprzez:

1. BUDOWANIE
ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą
przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

2. LOBBOWANIE
za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych
odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;

3. EDUKOWANIE
społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez
organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat oraz akcji
przeciwprzemocowych.

Organizacje działające w Antyprzemocowej Sieci
Kobiet (ASK)

[MAPA] +
Lista

Fundacja
Feminoteka – koordynator Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK)

Fundacja
Feminoteka od 15 lat wspiera kobiety doświadczające przemocy. Udziela
bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego, terapeutycznego,
prowadzi grupy wsparcia i specjalną jogę dla kobiet z PTSD.
Organizuje warsztaty, debaty i akcje na temat przemocy, zwłaszcza
przemocy seksualnej. Koordynuje w Polsce taneczną akcję przeciwko
przemocy One Billion Rising/ Nazywam się Miliard. Jest także
koordynatorką Antyprzemocowej Sieci Kobiet.

Dowiedz się
więcej o Fundacji Feminoteka
.

Jak do nas dołączyć?

Przyłączenie się do nas jest proste i bardzo do
niego zachęcamy. Tak wygląda procedura:

1. Przeczytaj
STATUT
ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli
spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres ask@feminoteka.pl
wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o
przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie
członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym
poinformujemy drogą mailową.

Dołącz do
nas! Działajmy wspólnie przeciwko przemocy wobec kobiet!

Nasze dotychczasowe działania

[tutaj trzeba
będzie podjąć decyzję czy kopiujemy treści z Feminoteki i później
wprowadzamy działania już na nowej stronie czy po prostu odsyłamy do
strony Feminoteki]

Kliknij,
by zobaczyć wszystkie DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU

Jak to się zaczęło?

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by
podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z
energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy
jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i
lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się
pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym
działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem –
złożyłyśmy projekt na grant do programu “Obywatele dla
Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy
dofinansowanie!