Tak dla bezpieczeństwa kobiet. Chcemy pełnej realizacji Konwencji Stambulskiej!

Podpisy pod petycją zbiera fundacja Feminoteka. Podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

TEKST PETYCJI

W 2015 roku Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (KONWENCJA STAMBULSKA). Mimo że od przyjęcia przez polskie władze wynikających z niej zobowiązań minęło już ponad pięć lat i wciąż nie wszystkie jej postanowienia zostały wprowadzone do krajowego prawa, coraz częściej pojawiają się głosy, by Konwencję wypowiedzieć.

Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

KONWENCJA STAMBULSKA jest wyjątkowym aktem prawnym. Uważana jest za złoty standard międzynarodowych aktów prawnych, ponieważ zbiera doświadczenia i dobre praktyki na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z całego świata.

Inspiruje do działania. Jest motorem zmian w reagowaniu na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Gdyby nie Konwencja w Polsce nie doszłoby do ważnych i wyczekiwanych zmian, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa tysiącom kobiet i dziewcząt w naszym kraju. Dzięki niej zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nie jest jedynie kwestią dobrej woli państwa, lecz obowiązkiem prawnym.

Zamiast zastanawiać się nad wypowiedzeniem Konwencji, domagamy się, by Polska wprowadziła kolejne niezbędne zmiany!

Miliony kobiet w Polsce nadal czekają m.in. na:

Polska musi wprowadzić do swojego prawa wszystkie instrumenty aktywnego zwalczania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, do których przyjęcia zobowiązała się ratyfikując Konwencję Stambulską.

Dlatego domagamy się szybkiego wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa zapisów dotyczących przemocy wobec kobiet i sposobów jej przeciwdziałania, które będą zgodne z przyjętymi przez nasz kraj zobowiązaniami międzynarodowymi.